Начало
За Синтес Билд
 
Изпълнени обекти
 
Клиенти
 
Контакти
 
Политика
 
Лични данни
 
01.12.2021
СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ
ЗА ПРОДАЖБА
 
  Начало     За Синтес Билд
 нова сграда синтес билд ООД     Строителна компания “СИНТЕС БИЛД” ЕООД, гр. Варна е създадена и регистрирана от Варненски Окръжен Съд по фирмено дело № 1506/2007год., като новообразувана фирма от “СИНТЕС” ООД /създадена през 1997год./, от която е наследила както цялата материално техническа база, така и своя технически и изпълнителски състав с доказан дългогодишен опит. Управител на новообразуваното дружество отново е инж. Александър Немцов – отговорен професионалист, коректен към клиентите си.
     “СИНТЕС БИЛД” ЕООД е вписана в Централния професионален регистър на строителя в България с удостоверение № І-009401 и притежава удостоверение №40248 като неин редовен член.                         Водени от желанието за непрекъснато подобряване качеството на дейността на компанията, сме внедрили система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 и система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, в съответствие с изискванията на стандарт BS OHSAS 18001:2007.


                                                                    


Основна дейност на компанията е комплексно проучване, проектиране и строителство на жилищни,     обществени и търговски сгради, ремонти и реконструкции.   

                                                    Дружеството притежава дълготрайни материални активи - собствен офис, собствена база, транспортни и подемни средства и цех за алуминиева и PVC дограма за обслужване на своите обекти, както и за странична дейност. Разполагаме и с необходимия квалифициран ръководен и изпълнителски състав, който включва строителни инженери, техници по специалности строителство и архитектура и водно строителство, икономисти и строителни работници по всички специалности. Създадената гъвкава организация във фирмата, ежегодното обучение на персонала и социалната ни политика водят до успешно изпълнение на набелязаните цели.
                                                    Нашата основна цел е да обслужваме клиентите си на най-високо ниво, затова още при проектиране на сградите търсим максимална функционалност, стил и уют, в комплект с новите тенденции в съвременното строителство и архитектура. В процеса на изграждане на обектите си се стремим към непрекъснато повишаване на качеството на продукцията, като за по-голяма ефективност работим с най-надеждните доставчици, с които имаме успешно партньорство. За добрата организация и срочно изпълнение на поетите задължения има принос и добрия баланс в колектива. Всички планирани начинания по традиция са с крайна цел – пълно задоволяване на изискванията на крайния потребител.
                                                                     Доверието на нашите клиенти е нашето най-голямо удовлетворение.

sertifikat

sertifikate _sintesbuild

sertifikat_sintesbuild

ISO-9001_sintesbuild